Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 63,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 92,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 215,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 162,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 73,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 822,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 426,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 888,78 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,50 € Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 47,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie istiny 432,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 7 000,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 39 070 výsledkov (443 ms)