Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 888,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 2 336,67 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 252,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 41 591,35 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Určenie neplatnosti a na určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, úhradu plnenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Vyslovenie neplatnosti ust. vyúčtovacieho… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 336,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Úprava výkonu rodičovských práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, 257,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Predĺženie pestúnskej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Poláková
1 – 20 z celkovo 31 619 výsledkov (582 ms)