Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 879,,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 347,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie istiny 947,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 405,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2 039,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 166,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na pozbavenie spôsobilosti na práv.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie istiny 140 463 Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – JUDr. Beáta Javorková
  Obžalovaný – G. P.
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 556,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 296 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 811,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zverenie malol. do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, úrok z omeškania v sadzbe 9 % ročne (vylúč. z… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 34 338 výsledkov (1 204 ms)