Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 879,,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 347,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie istiny 947,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 405,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2 039,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 166,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na pozbavenie spôsobilosti na práv.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – JUDr. Beáta Javorková
  Obžalovaný – G. P.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 556,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie istiny 140 463 Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 296 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 811,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zverenie malol. do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, úrok z omeškania v sadzbe 9 % ročne (vylúč. z… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 34 338 výsledkov (587 ms)