Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 1 488,35 CZK s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 459,4 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zrušenie príspevku na výživu rozvedenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 12 810,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 466 995,07 Kč s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Určenie výživného pre mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,26 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – O. J.
 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O určenie neúčinnosti právnych úkonov Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Výživné na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 754,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 31 185 výsledkov (302 ms)