Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 73,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 280,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 30,86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 978,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 114,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 95,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 550 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 12 550 € Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 82,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 638,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 234,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 503,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 619,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Odporovateľnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Dana Kálnayová
  Navrhovateľ – E. S.
  Odporca – P. K.
 19. Pojednávanie, Zaplatenie 2 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 3 705,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 16 014 výsledkov (502 ms)