Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 325,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.534,08 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 224,24 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods.2 písm.e) Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 76.744,22 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 669,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1 590,51 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3.944,59 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.504,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zvýšenie výživného pre mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaný – R. G.
 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, výživné na manžela Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 24 773 výsledkov (740 ms)