Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – F. T.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – N. K.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ohroz.mravnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – F. G.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu podľa § 221/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – U. C.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 754,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ohroz. pod vpl. náv.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – U. V.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 490,92 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 502,01 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin poruš. dom.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Noema Turanovičová
  Obžalovaný – A. J.
 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie striedavej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 92,36 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Vyhlásenie rozsudku, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 69,65 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 20 412,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin poškodz.cudzejveci… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – T. U.
 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa § 20… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – C. K.
 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin falšovania a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – G. J.
 20. Pojednávanie a rozhodnutie, osvojiteľnosť Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 25 101 výsledkov (747 ms)