Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 91,18 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 367,59 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 289 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – I. W.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 148,77 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, o určenie práva užívania k… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.635,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – J. R.
 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 261,00 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194, ods. 1, Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 290,33 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 26 316 výsledkov (338 ms)