Dátum
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 016,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti uverejniť… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 355,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, O URČENIE NEPLATNOSTI KÚPNEJ… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 33,28 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa výkonu záložného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – DIANA Flower House s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia , Bratislava
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – A.T. - REALITY s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia-Ústredný inšpektorát
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 2 547,58 €… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapl. 23 622,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 4 354,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 69.120,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 041,36 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Renáta Chamajová
  Odporca – Okresný úrad Nitra, odbor opravn. prostriedkov
 17. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 30.000,11 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva prechodu Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 406 výsledkov (805 ms)