Dátum
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31.000 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.511,12 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 952,05 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie európ.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp a určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie maloletých Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, 18 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin podvodu §… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie bezúročnosti… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 376 výsledkov (616 ms)