Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 119,34 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.300,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20.531,84.- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 229,84 € s prísl . Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 934,87 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 5.092,10 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, osvojenie dieťaťa manželom… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 345,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 697.- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 325,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.600,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["A", "L"]