Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 383,30 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti umožniť… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 310,39 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba §289/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["I", "Z"]
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – ["Q", "T"]
  Odporca – ["L", "R"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie peňažného denníka Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Dušan Szabó
  Obžalovaný – ["T", "X"]
 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – ["M", "D"]
 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚVRPaP Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Bratislava V
 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1710,55 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 80,27 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1636,80 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 314,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.874,34 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa