Dátum

Výsledky

 1. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 61,94 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 167,91 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 476,57 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 316,69 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 163,04 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 300,04 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7762.6 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8239,89 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 629,90 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 33,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 20 378 výsledkov (319 ms)