Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 61,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 20 § 155 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie nevymáhateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.034,89 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10 618,99 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 231,57… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.750,29 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 240,40 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2100 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 249,37 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - zdržať sa výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 222 odsek 1 T.rzákona Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2722,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 73,96 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 1 760 výsledkov (463 ms)