Typ pojednávania
Dátum
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie nevymáhateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - zdržať sa výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 452692,153 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 350 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz o 1.465,43… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckého práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 119 519,08 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o plnenie z poistnej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 199 ods.l, ods.2 b… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 15. Predbežné prejednanie sporu, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, N Á V R H na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 3 281,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 5.998.810,98 €… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, či tu právo… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 676 výsledkov (653 ms)