Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o nahradenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia 992,08… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na prepustenie z väzby Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Obžalovaný – X. O.
 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena rozhodnutia o osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin zabitia a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – V. U.
 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, 186,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 215/2020 - § 360… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Soňa Mihaľáková
  Obžalovaný – K. Z.
 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, NO - zdržať sa výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 15 030 výsledkov (1 155 ms)