Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 966,92 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,7 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie pohľadávky… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie za mŕtvého Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4984,92 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 197,41 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Vyhlásenie rozsudku, 799,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, porušovania domovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, permena trestu - PO - 0T… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Senica
  Sudca – Mgr. Katarína Škrovanová
  Obžalovaný – G. R.
 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 197,85 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 458,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.145,86 eur s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Evelyn Neglia
  Obžalovaný – U. M.
 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 22 499 výsledkov (275 ms)