Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 255,12 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 480,32 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – A. K.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Platobný rozkaz - 1.800 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 478,58 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 321,- EUR spolu s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – R. H.
 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – R. G.
 14. Vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 103,46 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 263,36 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 100,58 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 62,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 818,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 22 877 výsledkov (381 ms)