Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 54,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3867,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. náhrady úmyselne… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie relatívnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 372 000 Sk (78.735,98 €) s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody spôs.… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 788,12 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, poistné plnenie 22.061,28 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 912,44 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie úveru za bezúročný a… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods.1, ods.3 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 21 výsledkov (657 ms)