Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka

Výsledky

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

    Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
    Súd – Okresný súd Nové Zámky
    Sudca – JUDr. Cecília Melišková
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (277 ms)