Results

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 1 265,24 € s prísl. Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – H. G.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – G. B.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – D. A.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – S. G.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – T. B.
 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – B. T.
 14. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – F. B.
 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – S. E.
 17. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

 19. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Beáta Polyáková
  Defendant – F. X.
 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Hearing was held on

1 – 20 of total 119 results (629 ms)