Results

 1. Pojednávanie, Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Žaloba o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 3. Pojednávanie, O vydanie ZPR - 1931,22 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 7 657,42 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Lucia Chrapková
 5. Pojednávanie, Náhradná osobná starostlivosť Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 6. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Náhradná osobná starostlivosť Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 8. Pojednávanie, Zaplatenie 4 955,92 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Erika Trtalová
 9. Pojednávanie, Zapl. 10 284,60 USD s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Jana Tamašiová
 10. Pojednávanie, žaloba Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie BSM Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Určenie vlastníctva dlhodobej držby Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 13. Pojednávanie, O zaplatenie 927,09 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Mariana Gavalierová
 14. Pojednávanie, Zapl. 2 488,55 s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Jana Tamašiová
 15. Pojednávanie, Zníženie výživného Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 16. Pojednávanie, Zapl. 4 976,47 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Jana Tamašiová
 17. Pojednávanie, Určenie otcovstva Hearing was held on

 18. Pojednávanie, O zapl. 1161,01 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 19. Pojednávanie, O zapl. 251,83 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Rastislav Jakubovič
 20. Pojednávanie, Vrátenie daru a vydanie predbežného opatrenia Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Mariana Podbehlá
1 – 20 of total 719,534 results (392 ms)