Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 680,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč. nepl. uznes. val.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 966,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 361,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 6.096,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7.194,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14.341,40 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 542,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 182.700 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 131.029,29 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1 914,22 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč. vlastn. práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vylúčenie pozemkov Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1583,43 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na NO Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 2 414 výsledkov (746 ms)