Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zverenie maloletého… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie garáže Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 828,90 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie mena Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zmenu poručníka Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie súhlasu otcovi za… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 43 717,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 5 756 výsledkov (328 ms)