Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti Zmluvy… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 43 717,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 369,56 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 209,22 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1476.08 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obnovu konania 11C/775/2001 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výživného Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie maloletého dieťaťa… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, na schválenie právneho úkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinnosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, na osvojenie mal. dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 5 452 výsledkov (3 142 ms)