Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vyporiadanie BSM na čas po… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9.646,90 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 584,78 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 43 717,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahrad. prejavu vôle s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1699.26 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 638,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8 933,68 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, prinavrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že žalovaná nemá… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie mal. detí do… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie striedavej… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 5 124 výsledkov (1 343 ms)