Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a poviností k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz styku + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a poviností k… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinnosti k… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na prinavrátenie… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 939,49 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností a… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 5 167 výsledkov (1 090 ms)