Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie vôle žalovanej na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neexistenciu záložného práva… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.081,83 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody na zdraví-… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 116.25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 202,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie duplicitného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 202,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.799,52 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3 264,01… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.919,93 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, 16648 CZK Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie duplicitného… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 159,91 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti druhého… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 4 804 výsledkov (1 390 ms)