Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 896,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, O vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 394,38 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 100 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 236,06 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, 9.804,51 eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, 15 492,24 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3774 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 285,58… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 458,08 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 910,79 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného detí voči… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť úverovej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 4 598 výsledkov (619 ms)