Hearing type
Court type
Proposer
Participants
Section

Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 183.984,92 s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na plnenie Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 200.000 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, na náhradu škody 657 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody 924,- € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 281,64 eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 4 210,31 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 773,08 EUR s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 913,41 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 23.391,30 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Hearing was held on

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva a zaplatenie… Hearing was held on

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede Hearing was held on

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti závetu… Hearing was held on

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti… Hearing was held on

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 1 409,70 € s… Hearing was held on

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vysporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 4.855,95 € s… Hearing was held on

1 – 20 of total 805 results (1,119 ms)