Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2978,05 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Uloženie povinnosti podľa § 417… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 12.000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 185,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 31.608,52 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.383,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, V zmysle prílohy Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, NO + ochrana práv spotrebiteľa… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, Odsrtránenie stavby na cudzom… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.681,54 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody - 19.916,05 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 5 377 výsledkov (687 ms)