Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.892,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a pov. k malol. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie spoluvlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 267,89… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 663,88… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR-zaplatenie istiny 5.770,30… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR-zaplatenie istiny 300 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku otca s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rod.práv a pov.… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 4 635 výsledkov (723 ms)