Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie malol. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a pov. k malol. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 41951,54… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 311,49… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 40 800… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 1909,99 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rod.práv a pov. k… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 4 438 výsledkov (744 ms)