Typ pojednávania

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Lučenec
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.671,99 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie stavby Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 44981,56 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 32.301.866,74 € (vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2115.18 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie BSM počas trvania… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, uplatnenie predkupného práva… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť odstrániť vady… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, odškodné z dôvodu ukončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada za bolesť a sťaženie… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 139.99 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 10.000,- EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 82 573 výsledkov (593 ms)