Results

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

  Court – Okresný súd Piešťany
  Judge – JUDr. Ingrid Šimonová
 7. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vecného bremena Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Určenie vecného bremena Hearing was held on

1 – 20 of total 56 results (616 ms)