Results

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 8. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 50, 70 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 73 results (365 ms)