Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, 3 000,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Roland Kémeny
  Obžalovaní – B. W., D. V., G. U., H. W., I. V., Q. I., R. D., T. F., V. E. a V. T.
 3. Pojednávanie, O náhradu škody spôsobenej organizáciou Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 4. Pojednávanie, Vyslovenie splnenia podmienok osvojiteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, úprava rodičovských práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Rozvod + vých. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zvýšenie výživného a úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Tomčovčíková Šandalová
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 650 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 4 400 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, 163 845,50 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Igor Škultéty
  Obžalovaný – K. Q.
 15. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastn.… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 1 182,20 € (35. 615 Sk) s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 4 131,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Janette Nôtová
  Obžalovaný – W. A.
 19. Pojednávanie, Zrušenie ústavnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Nariadenie ústavnej výchovy Pojednávanie prebehlo dňa