Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 481,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 794,51 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 412,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie mena Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 165,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Dlžné nájomné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zverenie dedí do striedavej osob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 138,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zvýšenie výživného na malol. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 492 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 1 270,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 109,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Na úpravu styku s mal. deťmi Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 125,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O priznanie rodičovských práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 175,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Boris Brondoš