Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1 095,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 263,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, úprava rodičovských práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 384,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Lenka Kováčová
  Obžalovaný – U. G.
 10. Verejné zasadnutie, Predkladacia správa - odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.: 9502/2010 - 2. 1. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Viera Šebestová
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – Q. U.
 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, 197,89 € Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Marián Sopoliga
  Obžalovaný – Z. U.
 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 436,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 125 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie, Predkladacia správa - odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zmena priezviska Pojednávanie prebehlo dňa