Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, 11 941,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Hupka
 2. Pojednávanie, O zaplatenie 1 122,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, 2 246,55 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody vo výške 7 500 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 556,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mariana Podbehlá
 8. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 219,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Hupka
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 663,88 € (20.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 12. Pojednávanie, O zverenie malol. detí do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 365,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Martin Žovinec
  Obžalovaný – W. O.
 20. Pojednávanie, 824,29 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa