Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Diana Cviková
  Obžalovaný – G. J.
 2. Pojednávanie, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zvýšenie výživného pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O určenie neplatnosti okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 584,84 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Ľudmila Ostrolucká
 7. Pojednávanie, Výkon predbežného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 4 647,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 178 952 € Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 108,74 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 5 283,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, 1 682,89 € Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Mgr. Ivana Datlová
  Navrhovateľ – M. H.
  Odporca – K. N.
 16. Pojednávanie, Žaloba o náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Topoľčany
  Sudca – Mgr. Miroslava Šúleková
  Obžalovaní – N. R. a S. N.
 18. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Zuzana Bartalská
  Obžalovaný – C. M.
 19. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Tóthová
  Obžalovaný – G. B.
 20. Pojednávanie, O zaplatenie 427,27 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa