Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, 195,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 1 739,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 370,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 3 644,76 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Poláková
 8. Pojednávanie, Návrh o vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O 121,20 € s prísl. - cestovné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Výživné na rozvedeného manžela Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Náhrada škody a vydanie účtovných dokladov Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Bezplatné odstránenie vád Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, 433,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O vyporadanie bezpodielového spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Poláková
 15. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Preskúmanie č.: 187 zo dňa 27 01 2009 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Judita Kokolevská
  Navrhovateľ – Y. Z.
  Odporca – E. B.
 17. Pojednávanie, 724,74 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 1 487,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 180,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – JUDr. Ingrid Šimonová
 20. Pojednávanie, Zaplatenie 1 359,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa