Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Levice
  Sudca – JUDr. Milena Jakubíková
  Obžalovaný – R. I.
 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Bebčáková
  Obžalovaný – X. F.
 6. Pojednávanie, Zaplatenie 366 898,80 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 8. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, 219,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, úprava vyživovacej povinnosti voči manželke Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, 3 887,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, 50,70 € Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 7 003,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 1010,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Spor o výšku sumy starobného dôchodku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – H. P.
  Odporca – R. N.
 19. Pojednávanie, Zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 535,74… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, 124,76 € s prísl. - poistné Pojednávanie prebehlo dňa