Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 5 009,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 859,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, žaloba č. POZ 668 - 2009/OZ 226398 II/63 -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Milan Segeč
  Navrhovateľ – G. R.
  Odporca – U. T.
 4. Pojednávanie, ÚVRPaP + styk Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 66,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 1 092,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 29,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
  Obžalovaný – C. B.
 9. Pojednávanie, Zapl. 25 500 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 31 366,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava IV
  Sudca – JUDr. Tatiana Poláková
 12. Pojednávanie, O vylúčenie z užívacieho práva k domu Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej ujmy s prísl. (vylúč.… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, 24 200 000 € Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 6959,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 2 276 - € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Renáta Janáková
  Navrhovateľ – S. C.
  Odporca – C. U.