Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 7.699,23 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti umožniť… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Vrátenie daru + nariadenie PO Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlasníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Branislav Harabin
  Obžalovaný – ["D", "B"]
 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin znásilnenia § 199… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – ["S", "K"]
 14. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4147,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.958,78 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, porušenie zásady rovnakého… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 143 209,15 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu § 221… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – ["Q", "Y"]
 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.200 eur Pojednávanie prebehne dňa