Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie rozhodnutia v… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, § 155 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – N. S.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – P. J.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 752.24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 23/2016 - § 277… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Soňa Mihaľáková
  Obžalovaný – C. F.
 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §179/2, §179/3d,f TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – U. M.
 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Juraj Kapinaj
  Obžalovaný – F. Z.
 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, PUZČ Pojednávanie prebehne dňa

 15. Predbežné prejednanie sporu, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 552 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie príslušenstva vo… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 7 010,89 €… Pojednávanie prebehne dňa