Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 734,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.025.583,60 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2700 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 62796,82 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 5 740,05 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 158092,78… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1420 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 919,17 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 55820,94 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 422,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7597,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6826,12 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7494,42 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 315,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 24 371,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.100336707/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.O-415/2020 zo dňa 30.12.2020 Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 333,84 eur Pojednávanie prebehne dňa