Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5152661,23 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10239 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 960 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8040 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 47646,42 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1278,24 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3565,32 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 651,57 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 26139,62 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 27997,05 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 331,49 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 365,35 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 198,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 26713,08 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3781,65 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 2.138,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa