Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč.neplat.zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 30.000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – Jozef Horváth
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie vôle žalovaných Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – Ján Líška
 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221/1,3 písm. a/ Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ivan Daňo
  Obžalovaný – Branislav Pastyrčák
 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
 14. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Štefan Novák
  Obžalovaný – František Szajko
 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d, §172/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – Zoltán Kovács
 17. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 145,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa