Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.roz.č.100015945/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1349,04 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č.100016254/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č. 100016466/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 198,19 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2339,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR (náhrada škody) zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1085,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1585,44 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 548014,95 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie rozsahu dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 189,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 700,98… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1759119 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 36000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.rouh.č.ZS… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ľuboslava Mruškovičová
  Navrhovateľ – R. X.
  Odporca – V. T.