Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["Q", "O"]
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.000,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Odporovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Mgr. Martin Floriš, PhD.
  Obžalovaný – ["O", "M"]
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 14.971,85 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - § 89/26, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – ["O", "Y"]
 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.300,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie úrokov z omeškania… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 364 odsek 1 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – ["N", "H"]