Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – P. W.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – V. T.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 155 ods. 1 Tr. zákona, § 14… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – V. J.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1379,72 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, § 270 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – G. D.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – T. L.
 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 213 ods. 1 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 13 101,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 2 753,38 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA o… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 221 odsek 1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §213 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa