Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1c,d,2a,c,3c Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Obžalovaný – U. J.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 44.244,36 € (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o vydanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 69 423,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 17 299 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6 753,38 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 26 319,39 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 11.960 €… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Mgr. Mário Pohorelský
  Obžalovaný – O. T.
 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – N. Y.
 14. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Tomáš Paranič
  Obžalovaný – F. H.
 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §155/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 17. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, Neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, 47.967.347,87 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, 169 155,60 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa