Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 15 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – F. B.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – T. W.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Úpp + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – I. D.
  Odporca – P. B.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, § 158 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – Y. P.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – P. W.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie oprávnenosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – V. T.
 11. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 Tr.Zákona Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 14. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, 155 ods. 1 Tr. zákona, § 14… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – V. J.
 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, 61 159,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zákna Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa