Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2285,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Predmet žaloby sa nachádza v… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 273,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 54,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3867,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. náhrady úmyselne… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie relatívnej… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 372 000 Sk (78.735,98 €) s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody spôs.… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 788,12 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, poistné plnenie 22.061,28 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 912,44 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa