Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie úveru za bezúročný a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods.1, ods.3 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – K. T.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – E. V.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 211 ods.1 písm.b)… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – A. L.
 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §233/1a,b, §233/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – I. B.
 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do striedavej… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods.1, ods.2) §… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 17. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 239 ods.1 tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – L. W.
 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, doplatenie poistného plnenia Pojednávanie prebehne dňa