Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1379,72 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, § 270 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – G. D.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – T. L.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 213 ods. 1 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21 842,8 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 13 101,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 2 753,38 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA o… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podľa § 221 odsek 1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §213 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť uznesení schôdze… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1.282,11 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa