Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 474,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 27 288,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.745,38 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie povinnosti prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 118,19 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, správna žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, všeobecná správna žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.opatrenia P 196-224/2020… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.P 196/2020 na LV… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie opatrenia… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1500 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.433,24 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 84528,41 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 27022,77 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 833,15 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie zmenkového PR pre7… Pojednávanie prebehne dňa