Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie pomernej časti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.965,12 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.499,07 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozšírenie styku… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytovej jednotky Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.756,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedbania povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20.782,66 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 1 640,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti umožniť… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatenie cieľovej odmeny Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 34 800 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa