Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d, §172/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – U. J.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP + NO Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – ["I", "S"]
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie dieťaťa do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie vyhlásenia vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, prevedenie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 188 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Obžalovaný – U. O.
 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 145,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie pravosti pohľadávok Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba o… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP + NO Pojednávanie prebehne dňa