Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 364 odsek 1 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – ["N", "H"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že zaistený tovar je… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.661,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.000,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 490,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 238,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 72,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 153,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 836,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 24.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 585,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4147,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 20.099,36 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa