Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2264,06 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o zrušenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie trov konania a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nákladov pri usmrtení… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4032 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1489,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13.034,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zapl. odškodnenia -… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 414,12 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 61.747,51 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie príslušenstva vo… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 478,20 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4000 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 352,80 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 315 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4105,04 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 348,3 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 346,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa