Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 158,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu +… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Dana Kálnayová a JUDr. Eva Šišková
  Navrhovateľ – ["I", "O"]
  Odporca – ["O", "C"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť zmluvy a ochranu… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie člena družstva… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Mgr. Martin Floriš, PhD.
  Obžalovaný – ["I", "P"]
 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Mgr. Michal Pollák
  Obžalovaný – ["K", "U"]
 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie Európskeho… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: nedovolené… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – ["W", "Q"]
 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Marek Filo
  Obžalovaný – ["H", "L"]
 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 231,3 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa