Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 34 225,19 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Cestovné 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Rozvod manželstva a úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie výživného pre rozvedeného manžela Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 45,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 370,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 310,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 759,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 1 172,21 € istiny s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie náhrady za užívanie pozemku Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zverenie do osobnej starostlivosti a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 13 277,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Určenie neplsatnosti zmluvy o pôžičke Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Podnet na zrušenie náhradnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 150 429 výsledkov (812 ms)