Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody na zdraví a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie rampy s prís. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 4.489,75 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa akéhokoľvek… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.269,56 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.547,91 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie rampy s prís. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.343,76 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.966,98 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie vyhlásenia vôle na… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 25773,43 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 1 528,22 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 80,27 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, Prieskum rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR pre 5 043,98 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 500,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 150 429 výsledkov (824 ms)