Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 0881900802018 z 16.11.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Alena Radičová
  Navrhovateľ – Ing. Jarmila Plešková
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Y. V.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – K. T.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – K. Q.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Z. Y.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – N. U.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Q. I.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – B. J.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – U. G.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – C. Z.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 11. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Krajský súd Košice
  Navrhovateľ – L. N.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, invaldiný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – N. O.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 13. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – Y. W.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 14. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
  Navrhovateľ – S. Y.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 15. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – U. N.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 16. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
  Navrhovateľ – R. L.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 17. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Navrhovateľ – J. H.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 18. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Navrhovateľ – P. S.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 19. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Navrhovateľ – P. Z.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Navrhovateľ – A. Z.
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
1 – 20 z celkovo 2 520 výsledkov (771 ms)