Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie, § 326/1a, 2a a iné TZ Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie, § 124/2, 3, 5; § 148/5 a iné TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Jozef Šutka
  Obžalovaný – K. H.
 5. Hlavné pojednávanie, § 296; § 188/1, 2b, 4c a iné TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Emil Klemanič
  Obžalovaný – C. G.
 6. Pojednávanie, Zaplatenie 271, 42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 623,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 9 744,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Neplatnosť práv. úkonov absolútne neplatných Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 331,94 € s práísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, 6 761,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 281,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Určenie práva veriteľa v konkurze sp. zn. 2K… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zapl. 1 315 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Rozvod a úpravu práv a povinností k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Ochrana osobnosti + zapl. 1 000 000 Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 374 133 výsledkov (1 229 ms)