Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 6.603,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 661,05 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Odporovacia žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneneho… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – Mgr. Stanislav Kováč
  Obžalovaný – ["A", "S"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 458,76… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba - § 364/1, §156/1 Pojednávanie prebehne dňa

 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 5010,08 €… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:55290-2/2016-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
  Navrhovateľ – ["B", "D"]
  Odporca – ["B", "A"]
 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie právneho dôvodu a… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 520,04 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 372 043 výsledkov (1 224 ms)