Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. PO… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Trestného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 174/1, 2a Tr. zák. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do náhradnej os.… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 323/1a, 2c, §289/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – R. Y.
 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,7 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do pestúnskej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 2 513 922 výsledkov (781 ms)