Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka

Výsledky

  1. Pojednávanie, Zaplatenie 1198, 23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 1 z celkovo 1 výsledok (270 ms)