Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka

Výsledky

  1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.650 Kč s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 1 z celkovo 1 výsledok (677 ms)