Mgr. Viliam Pohančeník

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 112 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 333 pojednávaní a 516 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dôchodky
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – M. E.
  Odporca – D. F.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.: KRPZ-BA-KDI21-191/2014-P… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – I. J.
  Odporca – U. B.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:591/42341/2014/STA/Ors zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – Q. O.
  Odporca – S. O.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KRPZ-BA-KDI21-158/2015-P zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – X. Y.
  Odporca – B. A.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:264147/2016 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – P. K.
  Odporca – G. I.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:264093/2016 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – B. V.
  Odporca – C. V.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:6059/19692/2016/STA/Vas/K-56 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – F. M.
  Odporca – R. G.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – A. Q.
  Odporca – J. F.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 1100302/1/164557/2015/5131… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – V. A.
  Odporca – T. U.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.. 540721/2014 zo dňa 4.3.2015 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Viliam Pohančeník
  Navrhovateľ – V. P.
  Odporca – L. O.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.