JUDr. Taťána Poláková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 1 369 pojednávaní a 812 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1393 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 213
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 136

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 490,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 278 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 224 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 80,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 283,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 992 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 9.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 712 – 715. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 595 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 645 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 193 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 67,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 2.038,25… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na nariadenie PO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 298,48 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie že pohľadávka patrí… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 15888,80… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na určenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, o určenie povinnosti odpredať byt Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Dohoda o vyporiadaní BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 630,12 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 30 000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 9 000,- €… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 3669,03… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.