JUDr. Hana Posluchová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 1,712 hearings and 1,283 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 673 days in the period and was assigned on average 15 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 34
 • Number of Affirmed Decisions – 25

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 306.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 130 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 83 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 63.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 176.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 175 days and on average was assigned 206 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 13
 • Number of confirmed judgements – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovalo MS SR; 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovalo MS SR
 • 2011 – sudca dňom 12.09.2011 nastúpil na výkon funkcie po ukončení rodičovskej dovolenky a odo dňa nástupu má v oddelení zvýšený nápad vecí; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca dňom 12.09.2011 nastúpil na výkon funkcie po ukončení rodičovskej dovolenky a odo dňa nástupu má v oddelení zvýšený nápad vecí

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmenu zariadenia na výkon… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 50 000 € s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada za bolesť a za… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 439.501,36 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie poručníka… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie + výživné Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie dieťaťa Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmenu zariadenia na výkon… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej striedavej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.